top of page
Barn i luftyoga

OMSORG OG AVLASTNING

Avlastningstiltak er en tjenesteform som har til hensikt å gi omsorgsytere rom for hvile, nødvendig fritid, samt tid til å pleie sosialt nettverk og familierelasjoner. Her kan du lese om våre tjenester for omsorg og avlastning.

HVA ER EN AVLASTNINGSTJENESTE?

Kommunene er etter helse- og omsorgstjenestelovens § 3-6 pkt 2 lovpålagt å tilby pårørendestøtte i form av avlastningstiltak. En avlastningstjeneste fungerer som et hjelpemiddel for å støtte pårørende til barn og unge med spesielle behov. Tjenesten har som hovedmål å gi omsorgspersoner eller pårørende en pause i en travel hverdag, og kan finne sted både i og utenfor hjemmet. Vi i BBV ønsker å tilby en fullstendig og optimal avlastningstjeneste, og opererer derfor med å foreta tjenesten i en avlastningsbolig. Sammen med et håndplukket team av ansatte, ser vi gode muligheter for å skape et trygt og komfortabelt miljø, både for bruker og for pårørende.

story highlight covers (YouTube-banner)_edited_edited.jpg

Vårt tilbud inkluderer:

o   Kompetent personell
o   Skreddersydde og tilpassede omsorgsplaner

o   Aktiviteter og engasjement

o   Trygghet og sikkerhet

o   Transportmuligheter

Kompetent personell

Å vektlegge kompetente og engasjerte ansatte med høy erfaring og relevant utdanning inngår som nøkkelelementer for kunne tilby en optimal avlastningstjeneste.
 

BBV har et dedikert team av ansatte som er kvalifiserte og tilgjengelige døgnet rundt for å tilby omsorg og støtte til beboerne og pårørende. Vi har sterk tro på ansatte som har en brennende interesse og engasjement for å arbeide med barn og unge med spesielle behov. I tillegg er våre ansatte håndplukket etter relevant utdanning, nødvendig kompetanse og ikke minst erfaring innen omsorg og skole.
Med dette er teamet vårt klare for å håndtere enhver sine ulike omsorgsbehov.

story highlight covers (YouTube-banner) (80 × 80 px).png
27.png

Skreddersydde og tilpassede omsorgsplaner

Å vektlegge kompetente og engasjerte ansatte med høy erfaring og relevant utdanning inngår som nøkkelelementer for kunne tilby en optimal avlastningstjeneste.
 

BBV har et dedikert team av ansatte som er kvalifiserte og tilgjengelige døgnet rundt for å tilby omsorg og støtte til beboerne og pårørende. Vi har sterk tro på ansatte som har en brennende interesse og engasjement for å arbeide med barn og unge med spesielle behov. I tillegg er våre ansatte håndplukket etter relevant utdanning, nødvendig kompetanse og ikke minst erfaring innen omsorg og skole.
Med dette er teamet vårt klare for å håndtere enhver sine ulike omsorgsbehov.

story highlight covers (YouTube-banner) (80 × 80 px).png
28.png

Aktiviteter og engasjement

Aktivitet, lek og læring anses til å utgjøre en svært viktig del av barns sosiale og faglige utvikling. Dette er intet unntak for barn og unge med spesielle behov, noe vi i BBV ønsker å fremme i vår avlastningstjeneste. Vi tilbyr et bredt spekter av ulike aktiviteter for å sikre at beboerne får en hyggelig, givende og meningsfull opplevelse. Vårt personale sørger for å organisere, så vel som å være deltagende i aktivitetene som er tilpasset beboernes interesser og evner. Slike aktiviteter kan eksempelvis inkludere sosiale arrangementer, hobbyaktiviteter, kulturelle utflukter og mye mer.

story highlight covers (YouTube-banner) (80 × 80 px).png
story highlight covers (3).png

Trygghet og sikkerhet

Trygghet og sikkerhet blir i høyst grad prioritert for alle beboerne våre. For å sikre en trygg bo- og omsorgsopplevelse, er vår avlastningsbolig utstyrt med nødvendige fasiliteter og sikkerhetstiltak. Alle våre ansatte er opplært og trent i førstehjelp og krisehåndtering, og har i tillegg et etablert system for nødsituasjoner. 

story highlight covers (YouTube-banner) (80 × 80 px).png
29.png

Transportmuligheter

Beboere som benytter seg av vår avlastningstjeneste blir tilbudt transportmuligheter. BBV opererer med egen bil for å optimalisere avlastningstjenesten i enda større grad, hvor pårørende ikke behøver å påta seg eventuelle problemer med transport for henting og levering. Med egen bil kan vi sikre at beboerne får en trygg, effektiv og komfortabel transport til og fra avlastningsboligen. Dette inkluderer ikke bare henting og levering i avlastningsperioden, men også til avtaler og aktiviteter utenfor boligen, så vel som andre nødvendige reiser som behøver transport.

story highlight covers (YouTube-banner) (80 × 80 px).png
30.png
Top View of Kids Playing

Hvem kan få hjelp?


Pårørende, omsorgspersoner og især foreldre som bærer på tungt belastningsarbeid kan ha rett på hjelp i form av avlastning eller pårørendestøtte. Som oftest går man igjennom kommunen for å søke om avlastningstjeneste og dersom man får søknaden innvilget er tjenesten gratis. Se mer informasjon på helsenorge og pasient og brukerombudet sine nettsider.

bottom of page