top of page
Skolebarn

Våre tjenester

VÅRE TJENESTER

Øk markedsandel og bli foretrukket leverandør

presentation.png

Vikarer for barnehager, skoler og SFO

Våre vikarer inkluderer lærere, førskolelærere, lærerstudenter, studenter, miljøterapeuter og miljøveiledere, samt assistenter.

individuality.png

Individuell oppfølging

Vi tilbyr også individuelle tiltak som kan hjelpe barn og unge med spesielle behov, og sikre at de får den støtten de trenger.

youth.png

Gruppebasert tiltak

Vi kan også tilby gruppebaserte tiltak, som er spesielt egnet for barn og unge som trenger ekstra støtte og oppfølging.

extracurricular.png

Alternative skoleaktiviteter

Vi kan også bidra med alternative skoleaktiviteter, som kan bidra til å gjøre skoledagen mer spennende og engasjerende for elevene.

challenge.png

Hjemmebaserte tiltak

Vi kan tilby hjemmebaserte tiltak for å gi støtte og oppfølging til barn og unge som trenger det.

hjemmearbeid.png

Leksehjelp

Våre vikarer inkluderer lærere, førskolelærere, lærerstudenter, studenter, miljøterapeuter og miljøveiledere, samt assistenter.

bottom of page