top of page
Lære prosess

VIKAR TIL SKOLE

Brobyggere anerkjenner skolens utfordringer knyttet til rekruttering av personell med en robust faglig bakgrunn. Det er mange årsaker til at det er behov for vikarer i skolen. Lærere kan bli sykemeldt for en dag eller to, eller over en periode over lengre tid - derfor er vi her for å hjelpe.  Vår visjon omhandler derfor å være broen som som skaper kvalitet, trygghet og stabilitet mellom deg som vikar og deg som skoleleder. På denne måten tror vi at god dialog sammen kan skape fremtidsutsikter for å ta tak og løse dagens bemanningsproblem sammen. 

11.png

KVALITET OG KURSING 

Vi gjør alt vi kan for å kvalitetssikre personell våre slik at skoleeiere, men også vikarer kan føle seg trygge på at oppdraget blir riktig utført. Vi Kurser og forbereder våre vikarer slik at de skal kjenne seg trygge og forberedt til å stå på egne bein under ethvert oppdrag.

 

Erfarne og kvalifiserte personell

Våre personell er håndplukket med utgangspunkt i faglig kompetanse, erfaring og evne til å løse oppdrag i skolemiljøet. Med bruk av vår vikartjeneste får du dyktige og pålitelige mennesker som er villige til å ta et tak når du trenger det.

TILGJENGELIGHET 

Med erfaring fra bransjen, er vi selv kjent med hvordan tilgjengelighet og fleksibilitet utgjør viktige forskjeller for å skape en god arbeidsopplevelse - både for vikar og for skoleeier. Vårt fokus på fleksibilitet og tilgjengelighet innebærer å være tilpasningsdyktig for å dekke skolens behov og preferanser.  Vi er tilgjengelig 24 timer i døgnet, slik at oppdrag kan løses så raskt som mulig.

13.png
10.png

TRYGGHET FOR DEG SOM SKOLEEIER

Alle skoler har ulike behov og utfordringer. ​​Våre personell blir derfor tilpasset etter aktuell timeplan og spesifikke krav. Uavhengig av korttids- eller langtidsvikarbehov, er vi her for å hjelpe. 

Selv når faste lærere er fraværende, er det viktig at undervisningen beholder sin kontinuitet. Våre vikarer er forberedt til å overta undervisningen på kort varsel, slik at elevenes læringsprosess blir minimalt påvirket.

Foredrag/Kurs

Vi tilbyr veiledning til skoler og barnehager for å forberede ansatte på utveksling av kultur, religion og andre normer. Vi anerkjenner viktigheten og den økende kulturelle mangfoldigheten i våre skoler og barnehager. Vi holder foredrag til både ledere og ansatte til skoler og barnehager. 

 

Kurset er designet for å gi ansatte og ledere innsikt, verktøy og praktiske strategier som kan bidra til å skape inkluderende læringsmiljøer. 

 

Formålet med foredrag er at ansatte skal ha innsikt og være forberedt til å møte utfordringene og mulighetene som følger med mangfoldige virkeligheten. På måten kan det skapes meningsfulle forbindelser og gi hver eneste elev den støtte de trenger for trivsel og lykke. 

Dere får også innsikt i utfordringene knyttet til kulturelt mangfold i klasserommene og barnehagene. Det vil også være rom for interaktivitet, diskusjoner og spørsmål, slik at vi kan lære av hverandre og utveksle verdifulle erfaringer.

Våre veiledere er dedikert til å tilby støtte med høy kulturell kompetanse, dyp forståelse og respekt for ulike kulturer og religioner. Våre ansatte er sertifisert i ICDP, en tilnærming som fokuserer på å fremme positiv utvikling for barn og ungdom, noe som styrker forholdet mellom pedagogisk personell og foreldre.

12.png
bottom of page