top of page
Lære prosess

VIKAR TIL SKOLE

BBV anerkjenner skolens utfordringer knyttet til rekruttering av vikarer med en robust faglig bakgrunn. Det er mange årsaker til at det er behov for vikarer i skolen. Lærere kan bli sykemeldt for en dag eller to, eller over en periode over lengre tid - derfor er vi her for å hjelpe.  Vår visjon omhandler derfor å være broen som som skaper kvalitet, trygghet og stabilitet mellom deg som vikar og deg som skoleleder. På denne måten tror vi at god dialog sammen kan skape fremtidsutsikter for å ta tak og løse dagens bemanningsproblem sammen. 

11.png

KVALITET OG KURSING 

Vi gjør alt vi kan for å kvalitetssikre vikarene våre slik at skoleeiere, men også vikarer kan føle seg trygge på at oppdraget blir riktig utført. Vi Kurser og forbereder våre vikarer slik at de skal kjenne seg trygge og forberedt til å stå på egne bein under ethvert oppdrag. Erfarne og kvalifiserte vikarer: våre vikarer er håndplukket med utgangspunkt i faglig kompetanse, erfaring og evne til å løse oppdrag i skolemiljøet. Med bruk av vår vikartjeneste får du dyktige og pålitelige mennesker som er villige til å ta et tak når du trenger det.

TILGJENGELIGHET 

Med erfaring fra bransjen, er vi selv kjent med hvordan tilgjengelighet og fleksibilitet utgjør viktige forskjeller for å skape en god arbeidsopplevelse - både for vikar og for skoleeier. Vårt fokus på fleksibilitet og tilgjengelighet innebærer å være tilpasningsdyktig for å dekke skolens behov og preferanser.  Vi er tilgjengelig 24 timer i døgnet, slik at oppdrag kan løses så raskt som mulig.

13.png
10.png

TRYGGHET FOR DEG SOM SKOLEEIER

Alle skoler har ulike behov og utfordringer. ​​Våre vikartjenester blir derfor tilpasset etter aktuell timeplan og spesifikke krav. Uavhengig av korttids- eller langtidsvikarbehov, er vi her for å hjelpe. 

Selv når faste lærere er fraværende, er det viktig at undervisningen beholder sin kontinuitet. Våre vikarer er forberedt til å overta undervisningen på kort varsel, slik at elevenes læringsprosess blir minimalt påvirket.

ENGASJEMENT OG FLEKSIBILITET

Våre vikarer er både dedikerte og engasjerte til å legge til rette for elevenes læring og utvikling i en hektisk skolehverdag. Vi i BBV anser dette som essensielt for å skape en positiv og inkluderende læringsatmosfære for elevene. 

Med dette ønsker vi ikke bare å være en vikartjeneste som dekker et viktig behov i samfunnet, men også at tjenesten bidrar til å skape glede, engasjement og trivsel for elevene. 

12.png
bottom of page